sav
Naszym klientom zapewniamy szeroki zakres usług budowlanych.
Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą Spółek SAVI GROUP.

GENERALNE WYKONAWSTWO

 

Za pomocą firm podwykonawczych kadra inżynierska SAVI GROUP realizuje roboty budowlane, sanitarne i elektryczne. Długoletnia współpraca z zaufanymi i sprawdzonymi firmami podwykonawczymi pozwala nam przyjmować do realizacji zdywersyfikowane projekty inwestorów o różnym nakładzie finansowym, dbając o jakość wykonania robót oraz czas realizacji zgodnie z wytycznymi klienta.

 

Jako Generalny Wykonawca spółki SAVI GROUP zapewniają:

 • fachową realizację prac wszystkich branż,
 • zarządzanie procesem budowlanym, w tym koordynację międzybranżową, terminowość realizowanych robót, koordynację zamówień i dostaw materiałów,
 • nadzór nad jakością wykonywanych prac,
 • kontrolę kosztów budowy oraz optymalizacje projektowo-techniczne,
 • prowadzenie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego,
 • przestrzeganie przepisów BHP podczas wykonywania prac,
 • państwowe odbiory częściowe i końcowe,
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
 • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

 

Na życzenie klienta, świadczymy usługi również w formule „zaprojektuj i wybuduj”, będąc wsparciem organizacyjnym i merytorycznym od pierwszego etapu inwestycyjnego, skupiając się nad optymalizacjami projektowymi i kosztorysowymi. W zakresie trybu „zaprojektuj i wybuduj” znajdują się takie usługi jak:

 

 • opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień w świetle przepisów i norm budowlanych,
 • optymalizacja rozwiązań projektowych i technicznych,
 • opracowanie projektu wykonawczego wszystkich branż,
 • koordynacja międzybranżowa projektu,
 • uzyskanie pozwolenia na budowę.

SAVI GROUP. Wszystkie prawa do treści, obrazów zastrzeżone 2020r.