Informujemy, że w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego spółki działające w grupie SAVI otrzymały w 2020 roku dofinansowanie w postaci dotacji na kapitał obrotowy.

Wartość dofinansowania dla spółki Savi Sp. z o.o. wyniosła 74.976,00 zł.

Wartość dofinansowania dla spółki Savi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. wyniosła 32.465,55 zł.

Wartość dofinansowania dla spółki Savi Blue Sp. z o.o. wyniosła 45.054,96 zł.