InwestycjaBudowa pawilonu handlowego o pow. ok. 2000m2

Miejscowość: Zawadzkie
Opis prac:
Budowa pawilonu handlowego wraz z drogami, parkingami, infrastrukturą
techniczną, podziemnym zbiornikiem p.poż., zbiornikiem retencyjnym, pylonem
reklamowym i stacją transformatorową

Okres Inwestycji: listopad 2020r. – maj 2021r. 

InwestycjaBudowa pawilonu handlowego o pow. ok. 2000m2

Miejscowość: Siechnice
Opis prac:
Budynek handlowy posadowiony na palach przemieszczeniowych, z instalacją wody do studni wodomierzowej, instalacją kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ze zbiornikiem retencyjnym, drogami manewrowymi i miejscami postojowymi

Okres Inwestycji: listopad 2020r. – maj 2021r. 

InwestycjaBudowa parku handlowego o pow. ok. 7900m2

Miejscowość: Złotoryja
Opis prac:
Budowa zespołu budynków usługowo-handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz budową drogi gminnej

Okres Inwestycji: listopad 2020r. – wrzesień 2021r. 

GENERALNE WYKONAWSTWO