Na życzenie klienta, firma SAVI może świadczyć usługi również w formule „zaprojektuj i wybuduj”, będąc wsparciem organizacyjnym i merytorycznym od pierwszego etapu inwestycyjnego, skupiając się nad optymalizacjami projektowymi o kosztownymi. W zakresie trybu „zaprojektuj i wybuduj” znajdują się takie usługi jak:

• opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej,
• uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień w świetle przepisów i norm budowlanych,
• optymalizacja rozwiązań projektowych i technicznych,
• opracowanie projektu wykonawczego wszystkich branż,
• koordynacja międzybranżowa projektu,
• uzyskanie pozwolenia na budowę.

  1. Wykonanie instalacji
    W zależności od potrzeb klienta, firma SAVI może wykonać prace związane tylko z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, pod warunkiem, że Zamawiającym jest docelowy właściciel projektu lub inwestycji.

 Instalacje elektryczne i teletechniczne:

• urządzenia i instalacje elektryczne,
• instalacje okablowania strukturalnego,
• instalacje zasilające
• instalacje oświetleniowe wraz z automatyką
• BMS

 Instalacje sanitarne:

• instalacje klimatyzacji i wentylacji,
• instalacje oddymiające
• instalacje wodno-kanalizacyjne
• instalacje grzewcze
• chłodnictwo

GENERALNE WYKONAWSTWO