Za pomocą firm podwykonawczych kadra inżynierska SAVI realizuje roboty budowlane, sanitarne i elektryczne. Długoletnia współpraca z zaufanymi i sprawdzonymi firmami podwykonawczymi pozwala SAVI przyjmowanie do realizacji zdywersyfikowanych projektów Inwestorów o różnym nakładzie finansowym, dbając, o jakość wykonania robót oraz czas realizacji zgodnie z wytycznymi klienta. 

Jako Generalny Wykonawca inwestycji SAVI zapewnia:

  • fachową realizację prac  wszystkich branż
  • zarządzanie procesem budowlanym, w tym koordynację międzybranżową, terminowość realizowanych robót, koordynację zamówień i dostaw materiałów,
  • nadzór nad jakościąwykonywanych prac,
  • kontrolę kosztów budowy oraz optymalizacje projektowo-techniczne,
  • prowadzenie budowy zgodnie z przepisami BHP,
  • państwowe odbiory częściowe i końcowe
  • przygotowanie dokumentacji powykonawczej
  • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,

GENERALNE WYKONAWSTWO