Budowa piętrowego obiektu handlowo-usługowego o pow. ok. 5000 m2 na terenie górniczym

Miejscowość Katowice Okres Inwestycji grudzień 2019r. – październik 2020r. Zakres prac 1. występują złożone warunki gruntowe i nasyp niekontrolowany 2. budynek posadowiony na palach CFA o długości przekraczających 20 mb 3. podłoże pod parkingi i tereny zewnętrzne zostały zaprojektowane jako wzmocnione podłoża za pomocą georusztu 8000m2 4. układ płyty posadzki oparty na oczepach pali CFA […]

Budowa parterowego obiektu handlowego o pow. ok. 2000 m2

Miejscowość Wrocław Okres Inwestycji styczeń 2020r. – październik 2020r. Zakres prac 1. kompleksowa budowa obiektu wraz z parkingiem, chodnikami, stacją transformatorową oraz instalacjami wewnętrznymi: likwidacja istniejących przyłączy i sieci wewnętrznych, instalacja wewnętrznych linii zasilających i oświetlenia parkingu, instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja wodociągowa oraz instalacja pomp ciepła 2.budowa parkingu Park&Ride 3.przebudowa ulicy gminnej […]