Budowa parku handlowego o pow. ok. 7900m2

Miejscowość Złotoryja Okres Inwestycji listopad 2020r. – wrzesień 2021r. Zakres prac Budowa zespołu budynków usługowo-handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz budową drogi gminnej

KONWERSJA SKLEPÓW

Miejscowość Malbork, Dzierżoniów, Rogoźno Okres Inwestycji sierpień 2021r. – styczeń 2022r. Zakres prac Kompleksowe roboty budowlane, techniczne oraz instalacyjne polegające na wykonaniu remontu, przebudowy lub rozbudowy istniejących obiektów celem dostosowania powierzchni do potrzeb Inwestora.

Budowa pawilonu handlowego o pow. ok. 2000m2

Miejscowość Siechnice Okres Inwestycji listopad 2020r. – maj 2021r. Zakres prac Budynek handlowy posadowiony na palach przemieszczeniowych, z instalacją wody do studni wodomierzowej, instalacją kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ze zbiornikiem retencyjnym, drogami manewrowymi i miejscami postojowymi

Budowa pawilonu handlowego o pow. ok. 2000m2

Miejscowość Zawadzkie Okres Inwestycji listopad 2020r. – maj 2021r. Zakres prac Budowa pawilonu handlowego wraz z drogami, parkingami, infrastrukturą techniczną, podziemnym zbiornikiem p.poż., zbiornikiem retencyjnym, pylonem reklamowym i stacją transformatorową

Budowa piętrowego obiektu handlowo-usługowego o pow. ok. 5000 m2 na terenie górniczym

Miejscowość Katowice Okres Inwestycji grudzień 2019r. – październik 2020r. Zakres prac 1. występują złożone warunki gruntowe i nasyp niekontrolowany 2. budynek posadowiony na palach CFA o długości przekraczających 20 mb 3. podłoże pod parkingi i tereny zewnętrzne zostały zaprojektowane jako wzmocnione podłoża za pomocą georusztu 8000m2 4. układ płyty posadzki oparty na oczepach pali CFA […]

Budowa parterowego obiektu handlowego o pow. ok. 2000 m2

Miejscowość Wrocław Okres Inwestycji styczeń 2020r. – październik 2020r. Zakres prac 1. kompleksowa budowa obiektu wraz z parkingiem, chodnikami, stacją transformatorową oraz instalacjami wewnętrznymi: likwidacja istniejących przyłączy i sieci wewnętrznych, instalacja wewnętrznych linii zasilających i oświetlenia parkingu, instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja wodociągowa oraz instalacja pomp ciepła 2.budowa parkingu Park&Ride 3.przebudowa ulicy gminnej […]