Budowa parku handlowego o pow. ok. 7900m2

Miejscowość Złotoryja Okres Inwestycji listopad 2020r. – wrzesień 2021r. Zakres prac Budowa zespołu budynków usługowo-handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz budową drogi gminnej

KONWERSJA SKLEPÓW

Miejscowość Malbork, Dzierżoniów, Rogoźno Okres Inwestycji sierpień 2021r. – styczeń 2022r. Zakres prac Kompleksowe roboty budowlane, techniczne oraz instalacyjne polegające na wykonaniu remontu, przebudowy lub rozbudowy istniejących obiektów celem dostosowania powierzchni do potrzeb Inwestora.

Budowa Less Mess Storage Wrocław, ul. Czekoladowa 89

Miejscowość Wrocław, Bielany Okres Inwestycji marzec 2021r. – luty 2022r. Opis prac Budowa 6-kondygnacyjnego budynku magazynowego o całkowitej pow. ok. 10000m2 wraz z parkingiem, garażami wbudowanymi, masztem reklamowym, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną w zakresie instalacji: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, instalacji elektrycznej i gruntowego wymiennika ciepła

Budowa pawilonu handlowego o pow. ok. 2000m2

Miejscowość Siechnice Okres Inwestycji listopad 2020r. – maj 2021r. Zakres prac Budynek handlowy posadowiony na palach przemieszczeniowych, z instalacją wody do studni wodomierzowej, instalacją kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ze zbiornikiem retencyjnym, drogami manewrowymi i miejscami postojowymi

Budowa pawilonu handlowego o pow. ok. 2000m2

Miejscowość Zawadzkie Okres Inwestycji listopad 2020r. – maj 2021r. Zakres prac Budowa pawilonu handlowego wraz z drogami, parkingami, infrastrukturą techniczną, podziemnym zbiornikiem p.poż., zbiornikiem retencyjnym, pylonem reklamowym i stacją transformatorową

Budowa piętrowego obiektu handlowo-usługowego o pow. ok. 5000 m2 na terenie górniczym

Miejscowość Katowice Okres Inwestycji grudzień 2019r. – październik 2020r. Zakres prac 1. występują złożone warunki gruntowe i nasyp niekontrolowany 2. budynek posadowiony na palach CFA o długości przekraczających 20 mb 3. podłoże pod parkingi i tereny zewnętrzne zostały zaprojektowane jako wzmocnione podłoża za pomocą georusztu 8000m2 4. układ płyty posadzki oparty na oczepach pali CFA […]

Budowa parterowego obiektu handlowego o pow. ok. 2000 m2

Miejscowość Wrocław Okres Inwestycji styczeń 2020r. – październik 2020r. Zakres prac 1. kompleksowa budowa obiektu wraz z parkingiem, chodnikami, stacją transformatorową oraz instalacjami wewnętrznymi: likwidacja istniejących przyłączy i sieci wewnętrznych, instalacja wewnętrznych linii zasilających i oświetlenia parkingu, instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja wodociągowa oraz instalacja pomp ciepła 2.budowa parkingu Park&Ride 3.przebudowa ulicy gminnej […]