Budowa 6-kondygnacyjnego budynku magazynowego o całkowitej pow. ok. 10000m2

Miejscowość Wrocław, Bielany Okres Inwestycji marzec 2021r. – luty 2022r. Opis prac Budowa budynku magazynowego wraz z parkingiem, garażami wbudowanymi, masztem reklamowym, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną w zakresie instalacji: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, instalacji elektrycznej i gruntowego wymiennika ciepła

Budowa parku handlowego o pow. ok. 7900m2

Miejscowość Złotoryja Okres Inwestycji listopad 2020r. – wrzesień 2021r. Zakres prac Budowa zespołu budynków usługowo-handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz budową drogi gminnej

Budowa pawilonu handlowego o pow. ok. 2000m2

Miejscowość Siechnice Okres Inwestycji listopad 2020r. – maj 2021r. Zakres prac Budynek handlowy posadowiony na palach przemieszczeniowych, z instalacją wody do studni wodomierzowej, instalacją kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ze zbiornikiem retencyjnym, drogami manewrowymi i miejscami postojowymi

Budowa pawilonu handlowego o pow. ok. 2000m2

Miejscowość Zawadzkie Okres Inwestycji listopad 2020r. – maj 2021r. Zakres prac Budowa pawilonu handlowego wraz z drogami, parkingami, infrastrukturą techniczną, podziemnym zbiornikiem p.poż., zbiornikiem retencyjnym, pylonem reklamowym i stacją transformatorową