Budowa 6-kondygnacyjnego budynku magazynowego o całkowitej pow. ok. 10000m2

Miejscowość Wrocław, Bielany Okres Inwestycji marzec 2021r. – luty 2022r. Opis prac Budowa budynku magazynowego wraz z parkingiem, garażami wbudowanymi, masztem reklamowym, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną w zakresie instalacji: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, instalacji elektrycznej i gruntowego wymiennika ciepła