Budowa nowego pawilonu handlowego

Miejscowość Gmina Nowa Sól Okres Inwestycji czerwiec 2022r. – styczeń 2022r. Zakres prac Nowy budynek handlowy wraz z pylonem reklamowym, terenami zewnętrznymi i niezbędną infrastrukturą techniczną

Rozbudowa instalacji chłodniczej w centrum dystrybucyjnym

Miejscowość Legnica Okres Inwestycji luty 2022r. – kwiecień 2022r. Zakres prac Wykonanie projektów konstrukcyjno-instalacyjnych, przygotowanie konstrukcji, wykonanie instalacji zasilającej dla montażu nowych jednostek dachowych

Rozbudowa istniejącego obiektu handlowego

Miejscowość Gryfino Okres Inwestycji styczeń 2022r. – listopad 2022r. Zakres prac Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku handlowo-usługowego o pow. 1000m2 wraz z rozbudową i przebudową zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej w tym: przebudowa przyłącza wody, budowy kanalizacji deszczowej, budowy instalacji elektrycznej oraz budowy miejsca postojowych.

Budowa budynku handlowego branży spożywczo-przemysłowej

Miejscowość Luboń Okres Inwestycji grudzień 2021r. – wrzesień 2022r. Zakres prac Budynek handlowy wraz infrastrukturą techniczną i kontenerową stacją transformatorową, pylonem reklamowym, murem oporowym, parkingiem i drogami wewnętrznymi