Less Mess, ul. Pełczyńska 19, Wrocław- Budowa Czterech Budynków Magazynowych

Miejscowość

Wrocław

Okres Inwestycji

marzec 2024r. – listopad 2024r.

Zakres prac

Budowa czterech budynków magazynowych wraz z zagospodarowaniem terenu, zbiornikiem pożarowym i niezbędną infrastrukturą techniczną.

GENERALNE WYKONAWSTWO