Przebudowa Systemu Chłodnictwa oraz rozbudowa PFAND w istniejących obiektach handlowych

Miejscowość

Wielkopolska, Śląsk, Lubuskie, Dolny Śląsk, Łódzkie

Okres Inwestycji

sierpień 2023r. – lipiec 2024r.

Zakres prac

Przebudowa i/lub rozbudowa systemów chłodnictwa oraz pomieszczeń butelkowni w istniejących obiektach handlowych w formule Generalnego Wykonawcy wraz z pełną procedurą uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

GENERALNE WYKONAWSTWO