Rozbudowa hali przemysłowej

Miejscowość

Brzeg Dolny

Okres Inwestycji

sierpień 2022r. – grudzień 2022r.

Zakres prac

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa hali magazynowej z częścią socjalno- biurową oraz infrastrukturą towarzyszącą

GENERALNE WYKONAWSTWO