Rozbudowa instalacji chłodniczej w centrum dystrybucyjnym oraz wymiana agregatu prądotwórczego

Miejscowość

Legnica

Okres Inwestycji

luty 2022r. – kwiecień 2022r.

Zakres prac

1. Wykonanie projektów konstrukcyjno-instalacyjnych, przygotowanie konstrukcji, wykonanie instalacji zasilającej dla montażu nowych jednostek dachowych.
2. Prace projektowe i budowlano-instalacyjne polegające na wymianie agregatu prądotwórczego w formule "zaprojektuj i wybuduj".

GENERALNE WYKONAWSTWO