Grupa Saller – Rozbudowa i przebudowa budynku handlowo-usługowego (z częściową rozbiórką)

Miejscowość

Leszno

Okres Inwestycji

październik 2021r. – sierpień 2022r.

Opis prac

Rozbudowa i przebudowa z częściową rozbiórką budynku handlowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, parkingami i drogami wewnętrznymi

GENERALNE WYKONAWSTWO