Budowa Less Mess Storage Wrocław, ul. Czekoladowa 89

Miejscowość

Wrocław, Bielany

Okres Inwestycji

marzec 2021r. – luty 2022r.

Opis prac

Budowa 6-kondygnacyjnego budynku magazynowego o całkowitej pow. ok. 10000m2 wraz z parkingiem, garażami wbudowanymi, masztem reklamowym, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną w zakresie instalacji: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, instalacji elektrycznej i gruntowego wymiennika ciepła

GENERALNE WYKONAWSTWO