Wykonanie obiektu handlowego

Miejscowość

Wrocław

Okres Inwestycji

czerwiec 2019r. – wrzesień 2019r.

GENERALNE WYKONAWSTWO