Budowa restauracji w istniejącym obiekcie handlowym

Miejscowość

Gdańsk

Okres Inwestycji

czerwiec 2019r. – wrzesień 2019r.

GENERALNE WYKONAWSTWO