Budowa pawilonu handlowego o pow. ok. 2000m2

Miejscowość

Zawadzkie

Okres Inwestycji

listopad 2020r. – maj 2021r.

Zakres prac

Budowa pawilonu handlowego wraz z drogami, parkingami, infrastrukturą techniczną, podziemnym zbiornikiem p.poż., zbiornikiem retencyjnym, pylonem reklamowym i stacją transformatorową

GENERALNE WYKONAWSTWO