Budowa parterowego obiektu handlowego o pow. ok. 2000 m2

Miejscowość

Wrocław

Okres Inwestycji

styczeń 2020r. – październik 2020r.

Zakres prac

1. kompleksowa budowa obiektu wraz z parkingiem, chodnikami, stacją transformatorową oraz instalacjami wewnętrznymi: likwidacja istniejących przyłączy i sieci wewnętrznych, instalacja wewnętrznych linii zasilających i oświetlenia parkingu, instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja wodociągowa oraz instalacja pomp ciepła 2.budowa parkingu Park&Ride 3.przebudowa ulicy gminnej oraz przebudowa ulicy wojewódzkiej 4.wykonanie przyłączy

GENERALNE WYKONAWSTWO