Remont pawilonu handlowego przy CH „Mińska 58”

Miejscowość

Wrocław

Okres Inwestycji

kwiecień 2019r. – czerwiec 2019r.

GENERALNE WYKONAWSTWO