Budowa sklepów i dyskontów

Częstotliwość inwestycji

3 do 5 obiektów rocznie

Okres Inwestycji

od 2010r.

GENERALNE WYKONAWSTWO