Inwestycja: Budowa piętrowego obiektu handlowo-usługowego o pow. ok. 5000 m2 na terenie górniczym
Miejscowość: Katowice
Opis prac:
1. w
ystępują złożone warunki gruntowe i nasyp niekontrolowany,
2. budynek posadowiony na palach CFA o długości przekraczających 20 mb,
3. podłoże pod parkingi i tereny zewnętrzne zostały zaprojektowane jako wzmocnione podłoża za pomocą georusztu 8000m2,
4. układ płyty posadzki oparty na oczepach pali CFA umożliwiający redukcję przemieszczeń  od szkód górniczych,
3. budowa zjazdu z ulicy powiatowej.

Okres Inwestycji: grudzień 2019r. – październik 2020r.

Inwestycja: budowa parterowego obiektu handlowego o pow. ok. 2000 m2
Miejscowość: Wrocław 
Opis prac:
1. kompleksowa budowa obiektu wraz z parkingiem, chodnikami, stacją transformatorową oraz instalacjami wewnętrznymi:

likwidacja istniejących przyłączy i sieci wewnętrznych,
instalacja wewnętrznych linii zasilających i oświetlenia parkingu,
instalacja kanalizacji deszczowej,
instalacja kanalizacji sanitarnej,
instalacja wodociągowa oraz instalacja pomp ciepła,
2.budowa parkingu Park&Ride,
3.przebudowa ulicy gminnej oraz przebudowa ulicy wojewódzkiej,
4.wykonanie przyłączy.

Okres Inwestycji: styczeń 2020r. – październik 2020r. 

Inwestycja: przebudowa obiektu handlowego 
Miejscowość: Brzeg

Okres Inwestycji: sierpień 2020r. – listopad 2020r.

Inwestycja: kompleksowa realizacja „pod klucz” obiektu handlowo-usługowego
Miejscowość: Łódź

Okres Inwestycji: sierpień 2020r. – listopad 2020r.