McDonald's Głogów  

 

adres inwestycji: Głogów, al. Wolności

zakres prac: remont wolnostojącego obiektu

inwestor: McDonald's Polska Sp. z o. o..

rok inwestycji: 2012


McDonald's Wrocław  

 

adres inwestycji: Wrocław, Hallera

zakres prac: roboty budowlane, polegające na wykonaniu podkonstrukcji pod centrale wentylacyjne, fundamentowania pod komory chłodnicze oraz przejść przez stropy i warstwy dachowe w lokalu McDonald's

inwestor: Spółka "Borek-Arena Investments" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

rok inwestycji: 2012


McDonald's Kłodzko  

 

adres inwestycji: Kłodzko, ul. Noworudzka

zakres prac: wykonanie nowej (wolnostojącej) restauracji szybkiej obsługi typu McDonald's

inwestor: McDonald's Polska Sp. z o. o.

rok inwestycji: 2010


McDonald's Wrocław  

 

adres inwestycji: Wrocław, ul. Żmigrodzka/Paprotna

zakres prac: wykonanie nowej (wolnostojącej) restauracji szybkiej obsługi typu McDonald's

inwestor: McDonald's Polska Sp. z o. o.

rok inwestycji: 2010

© Copyright 2017 by SAVI